Tällä hetkellä emme valitettavasti voi ottaa uusia asiakkaita

Eliittihoiva aikaa ja aitoa välittämistä

Eliittihoiva on vuonna 2015 perustettu hoivapalveluita antava yritys, jonka toiminta-alueena pääkaupunkiseutu ja sen ympäryskunnat. Kuulumme Aluehallintoviraston valvonnan alle ja tuotamme luvanvaraista sosiaalipalvelua kotiin tuotettuna.

Tarjoamme palvelujamme asiakkaille, jotka sairauden, alentuneen toimintakyvyn tai muuttuneen elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat jatkuvaa tai tilapäistä apua kotona asumiseen. Eliittihoivan kautta saat luotettavan hoitajan kotiin ikääntymisen tuoman toimintakyvyn alenemisen, sairauksien tai muun esille tulleen avuntarpeen vuoksi.

Palveluiden tuottaminen kotiin tarjottuna tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden nauttia ja elää elämää omassa kodissaan. Yhdessä suunniteltu ja joustavasti muutettavissa oleva hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan ja omaisten kanssa mahdollistaa yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden noudattamisen. Aina tarvittaessa ja toiveiden mukaan myös tiivis yhteydenpito hoitajan ja omaisten välillä on hyvän palvelun kulmakivi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme. Teemme ilmaiseksi palvelutarpeen kartoituksen, joka ei sitouta mihinkään. Kartoituksessa yhdessä hoitajan, asiakkaan ja omaisten kanssa voimme keskustella hoitotarpeista ja arvioida avun tarvetta yhdessä.