045 2022 722

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidossa toteutetaan lääkärin määräämää hoitoa asiakkaan kotona. Hoitotoimenpiteet voidaan suorittaa terveyskeskuskäyntien sijaan joustavasti asiakkaan toivomana ajankohtana. Näin aikaa säästyy liikkumisen ja odottelun osalta. Sairauksien ja voinnin tarkkailu hoitajan toimesta mahdollistaa nopean reagoinnin terveydentilan muutoksiin ja vointiin sekä hoitajan ohjeistuksen avulla toimintakyvyn ylläpitäminen on valvottua.

Voimme toteuttaa kotisairaanhoidon toimenpiteitä esimerkiksi:

Sairaalasta kotiutuvan hoidon järjestely ja toteuttaminen

Lääkärin määräämän lääkehoidon toteutus ja seuranta

Lääkkeiden jakaminen ja antaminen

Tarvittaessa yhteydenpito hoitavaan lääkäriin

Verenpaineen ja pulssin seuranta

Verensokerin seuranta

Ravitsemustilan seuranta