Logo_valkeapohja

Toimintamme lähtökohtia ovat;

Asiakaslähtöisyys, ammattitaito, joustavuus, ystävällisyys, laadukas työskentely asiakkaan parhaaksi.

Asiakkaalle ja omaisille on usein hyvin tärkeää saada pitää hoivaa tarvitseva kotona mahdollisimman pitkään. Eliittihoivan palveluiden avulla voidaan kotiin annettava hoiva- ja hoitotyö toteuttaa asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja mieltymysten mukaan. Avuntarjonnassa palvelemme tilapäisestä tarpeesta aina pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Asiakkaan hoitoon osallistuu oma vastuuhoitaja tai pieni tiimi hoitajia tällä tavalla turvaamme hoidossa luotettavuuden, jatkuvuuden ja yksilöllisyyden. Hoitaja on asiakkaan kotona juuri asiakasta varten ja hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatut tiedot ovat meille ohjeistus yksilöllisen hoidon toteuttamisessa. Ammattitaidon ylläpitäminen ja itsensä kehittäminen ovat tärkeitä asioita meille Eliittihoivassa johon hoitajia kannustetaan.

Eliittihoiva Oy on merkattu ennakkopidätys rekisteriin ja toimintaamme yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamiselle on lupa Aluehallintovirastosta.